به گزارش DigiTimes شرکت Foxconn که محصولات اپل را مونتاژ می کند انتظار میرود در ماهه سوم این سال تولید ایپد2 را به 20 میلیون برساند این تولید نشان میدهد که تولید ایپد 60% بیشتر شده است.
این تولید در حالی هست که این شرکت در سه ماهه سال قبل فقط 11.5 میلیون تولید کرده بود.
اما درامد خالص شرکت Foxconn در سه ماهه سوم 945.93 میلیون بوده است که نشان از کاهش 20 درصدی درامد این شرکت در مقایسه با سال قبل بوده است.
در ادامه اشاره شده است در نیمه دوم این سال اپل 42میلیون ایپد فروخته باشد و از زمان عرضه ایپد2 اپل 80میلیون عدد فروخته است اما این ارقام رسمی نمی باشد.


مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .

مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .