به گزارش پایگاه اینترنتی macrumors، خبرگزاری شینهوا گزارش کرده است که کارخانه Foxconn که یکی از پیمان*کاران اصلی ساخت محصولات شرکت اپل است در نظر دارد تا در طی ۳ سال آینده در حدود یک میلیون ربات را جایگزین نیروی کار انسانی خود بکند.

بنابر گزارش فارنت، سخنگوی این شرکت در این مورد می*گوید: “ربات ها برای انجام کارهای ساده و معمولی مانند اسپری، جوشکاری و مونتاژ که در حال حاضر توسط کارگران انجام می*شود بکار گرفته خواهند شد”.

در حال حاضر این شرکت دارای ۱۰ هزار ربات و در حدود ۱٫۲ میلیون کارگر است و مشخص نیست که با آمدن نسل جدید کارگران، سرنوشت کارگران فعلی چه خواهد شد.

گفتنی است که کارخانه مذکور دارای شرایط بسیار سخت کاری برای پرسنل خود است و تاکنون چندین مورد خودکشی در این کارخانه گزارش شده و حتی سبب شده است تا شرکت اپل تذکرات سختی به این شرکت معظم چینی بدهد.