به گزارش پایگاه اینترنتی Cnet،گزارش ها حاکی از آن است که نمونه نهایی آیفون ۵ برای تست و آزمایشهای شبکه*ای به اپراتورهای مخابراتی ارسال شده است.

بنابر گزارش فارنت، گفتنی است که این نمونه*ها در بسته بندی های بسیار امن برای جلوکیری از افشاء شدن مشخصات و در تدابیرامنیتی کامل ارسال شده است.

آرتور چارلز از گاردین معتقد است که با این زمان بندی ، معرفی آیفون ۵ درماه سپتامبر است که بر خلاف شایعه موجود که زمان معرفی را ماه اکتبر اعلام کرده بوداست.

در ضمن آرتور اعتقاد دارد که زمانی تلفن همراه برای تست نهایی به اپراتورها ارسال می*شود که تلفن همراه برای بهره برداری آماده باشد و تنها دلیلی که ممکن است باعث عدم معرفی آیفون ۵ در ماه سپتامبر شود مشکلات فنی احتمالی خواهد بود.


مهمان گرامی شما نمیتوانید عکس ها و تصاویر را مشاهده کنید. برای ثبت نام و دیدن تصاویر اینجا کلیک نمائید .