به گزارش پایگاه اینترنتی Time ،پس از منتشر شدن خبر وجود فروشگاه*های تقلبی اپل در شهر کونمینگ چین در فارنت و سایر رسانه*ها ،مقامات دولتی در چین شروع به تحقیق در مورد فروشگاه*ها و مجوز قانونی آنان از اپل کردند.

بنابر گزارش فارنت، پس از ارائه گزارش*های مردمی ،مقامات دولت چین در حدود ۳۰۰ فروشگاه را که به فروش محصولات اپل می*پرداختند را مورد بازرسی قرار دادند.

در ضمن گزارش شده است که تاکنون در حدود ۵ فروشگاه Appstore تقلبی اپل در کونمینگ شناسایی شده است که در آن محصولات اصلی و تقلبی اپل به فروش می*رسیدند که دو عدد از این فروشگاه*ها تعطیل شده*اند و البته هنوز در مورد ۳ فروشگاه دیگر تصمیمی گرفته نشده است زیرا در این فروشگاه*ها محصولات اصلی شرکت اپل به فروش می*رسند.

البته مشخص نیست که آیا این فروشگاه های جعلی تاکنون از دید مقامات چینی پنهان مانده بودند و یا اینکه مقامات محلی از وجود آنان باخبر بودندو بعد از هیاهوی رسانه*ای بود که مقامات چینی را مجبور به برخورد با این فروشگاه*ها کرد و کماکان به نظر می*رسد که چین هیچ گونه اهمیتی به قانون کپی رایت نمی*دهد.