برخي از اعضاي هيات مديره شركت موفق اپل احتمال جايگزيني استيو جابز رئيس اين شركت را به علت تشديد بيماري به طور جدي مطرح كرده اند.

به گزارش فارس به نقل از بتانيوز، طي يك سال اخير استيو جابز به شدت درگير مبارزه با بيماري سرطان خود بوده و بارها در بيمارستان بستري شده و حتي يكبار براي مدت چند ماه قادر به حضور در محل كارش نبوده است.

گزارش هاي ضدو نقيض رسانه ها هم باعث شده اطلاعات درستي در مورد وضعيت سلامتي وي در دسترس نباشد، اما اظهارات تازه برخي اعضاي هيات مديراه اپل نشان مي دهد سلامتي استيو جابز به طور جدي در معرض خطر است.

در حالي كه اپل هنوز در مورد اين گزارش ها اظهار نظر نكرده ، گفته مي شود يافتن جايگزين براي استيو جابز در آينده نزديك رخ نمي دهد و حتي ممكن است به جاي او مدير عامل انتخاب نشود و اعضاي هيات مديره اين شركت وظايف جابز را بر عهده بگيرند.

استيو جابز آخرين بار در كنفرانس Worldwide Developers در ماه ژوئن در معرض ديد همگان ظاهر شد و در مورد iCloud، iOS 5 و Mac OS X Lion اظهار نظر كرد.

در مواردي كه جابز در اپل حاضر نبوده، تيم كاك وظايف او را بر عهده گرفته است. به غير از وي، فيليپ شيلر معاون واحد بازاريابي جهاني محصولات اپل و جاناتان ايو معاون واحد طراحي صنعتي اين شركت از جمله افرادي هستند كه ممكن است جايگزين جابز شوند.