بسياري از توليدکنندگان درصددند از فناوري هاي موبايلي براي باز و بسته کردن قفل در استفاده کنند.

به گزارش اخبار خارجي موبنا، توليدکنندگان درصددند براي باز کردن درب منزل با استفاده از تلفن هاي همراه

از فناوري nfc بهره ببرند که اجازه مي دهد با نگه داشتن گوشي تلفن همراه نزديک قفل، درب را باز کرد.

به گفته سازنده اين روش بسيار امن است اما هنوز برنامه مشخصي براي عرضه آن اعلام نشده است، اما در اين زمينه

سوالات زيادي مطرح شده و گفته مي شود که آيا دزدان امکان هک اين سيستم را براي ورود به منزل خواهند داشت.

البته محققان پيشتر از فناوري مشابهي براي کنترل از راه دور درب اتومبيل رونمايي کرده اند که امکان هک آن وجود دارد.

همچنين براي بسياري از افراد اين سوال پيش مي آيد که اگر باتري گوشي آنها تمام شود بدون کليد مي توانند درب

منزلشان را باز کنند.