برای رزرو وقت سفارت ایتالیا ، وقت سفارت یونان [ و وقت سفارت کانادا می توانید از طریق سایت ما اقدام نمایید.