یکی از انواع مصالحی که در چند دهه اخیر جهت استفاده در ساخت روسازی مسیر راه گسترش داده شده است، بتن غلتکی (RCC) می باشد. روسازی ساخته شده از بچینگ rcc می تواند برای مسیرهای با ترافیک سبک و همچنین مسیرهای با ترافیک سنگین استفاده شود و رويه بتن غلتكي مورد استفاده در این نوع روسازی داراي خصوصياتی نظیر دوام زياد، هزينه هاي ساخت كم و تعميرات و نگهداري در سطوح كم است. در این مقاله ویژگی های این بتن مورد بررسی قرار گرفته است و استفاده از آن در روسازی راه ها ارزیابی شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، ملاحظه می شود که روسازی بتن غلتکی در مقایسه با روسازی انعطاف پذیر که استفاده از آن در ایران رایج است، دارای هزینه به مراتب کمتری می باشد و می توان از مصالح سیمانی نظیر خاکستر بادی و میکروسیلیس که استفاده از آنها در بتن معمولی رایج است، در ساخت بتن غلتکی نیز استفاده کرد. همچنین خرابی های بوجود آمده در روسازی بتن غلتکی در مقایسه با روسازی انعطاف پذیر به ویژه برای مسیرهای با ترافیک سنگین بسیار کمتر هستند. به علاوه برخی از مسائل مربوط به اجرای روسازی بتن غلتکی نظیر زبری سطح راه می تواند بوسیله اعمال یک لایه روکش نازک آسفالتی روی لایه بتن غلتکی و یا سنگ زنی آن برطرف شود.