هنگام ریستور فریمور کاستوم شده IOS 9.3.5 برای آیفون 4s با خطای 14 در آیتیونز برخورد می کنم. برای حلش چه راهی وجود داره؟ نرم افزار دیگه ای به غیر از آیتیونز هست که با اون بتونم ریستور کنم؟