[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]Instant Translate یکی از بهترین ربات های مترجمی است که قادر به ترجمه 104 زبان مختلف است. تنها کافی است متن را در اختیار ربات قرار دهید. برای تنظیم و دیدن زبان های مقصد می توانید از دستورات /tolang و /mylang استفاده کنید.توانایی ها:پشتیبانی از زبان های مختلفسرعت و دقت مناسبکاربری آسانشرح دستورات(Commands):/mylang: نمایش زبان مقصد کنونی/tolang: تنظیم زبان مقصد/help : راهنمازبانها:Englishمنبع:[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید]