سلامبه چند سازنده اپل آیدی تعداد بالا نیازمندیمدوستانی که وقت و تجربه کافی برای ساخت اپل ایدی دارن با شماره زیر در تماس باشمتماس و تلگرام09357567976پرداخت حق الزحمه نقدی