چکیده: پیشرفت تکنولوژی نیمه هادیها، طراحی قطعات نیمه هادی را به سمت طراحی سیستم روی تراشه برده است. در سیستمهای روی تراشه بدلیل وجود تعداد زیادی المان پردازشی، گذرگاه ها تبدیل به گلوگاهی شده اند که باعث عدم کارایی سیستم می شوند. شبکه روی تراشه به عنوان راه حلی کارآمد و موثر برای حذف گذرگاهها و ایجاد یک بستر مناسب برای ارتباط بین المانهای پردازشی معرفی شده است. تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه شبکه روی تراشه انجام شده است؛ اما از آنجایی که معماری شبکه روی تراشه الهام گرفته از شبکه های میان ارتباطی و شبکههای مخابراتی است، تحقیقات انجام شده در زمینه شبکه روی تراشه نیز در همین راستا بودهاند. در این تحقیق قصد داریم تا توان مصرفی شبکه روی تراشه را با معیاری بسنجیم که در توان مصرفی شبکه های میان ارتباطی و مخابراتی تاثیر گذار نیست اما در توان مصرفی شبکه های روی تراشه تاثیر زیادی دارد. این عامل میزان فعالیت دادههای موجود در یک بسته است. در این تحقیق [برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام در سایت کلیک کنید] ابتدا تحلیلی روی اثر محتوای دادهها انجام خواهیم داد و سپس پس از معرفی آرایش جدیدی از رمزکنندهBI نشان خواهیم داد که با استفاده از این رمز کننده، می توان، توان شبکه را تا ۹۵ درصد کاهش داد. در پایان نیز یک روش جدید رمزگذاری بر پایه روشهای قدیمی رمزگذاری ارائه می کنیم و نشان می دهیم روش ارائه شده در این تحقیق تا ۱۰ درصد بهتر از روش BIعمل می کند.
کلیدواژه ها: شبکه روی تراشه، طراحی کم توان، رمزگذاری، فعالیت داده